devpeak

Ärendehanteringssystemet HIT

Grundfunktionalitet

Systemet kan ha ett antal ärendeköer som vardera knyts till en e-postadress.
Alla e-postmeddelanden som kommer in till dessa adresser registreras automatiskt som ärenden i respektive ärendekö.

Era kunder kan sköta sina ärenden via användarportalen, där dom kan skapa nya ärenden samt hantera sina pågående. Givetvis kan kommunikationen även ske via e-post om så önskas.

Paketerade lösningar

Välj ett utav följande paket

Light

 • Kategorier
 • Dolda ärenden
 • Förfallodatum

En ärendekö, upp till fem användare

Standard

 • Kunder
 • Regelbaserad klassificering
 • Schemalagda ärenden
 • Dela ärenden
 • Status

Tre ärendeköer, upp till 10 användare

Premium

 • Statistik
 • Tidrapportering
 • Relaterade ärenden
 • Kunskapsdatabas
 • Ärendemallar
 • Automatisk rensning

Fem ärendeköer, upp till 15 användare

Enterprise

Innehåller all funktionalitet från Premium och priset baserar sig på antal användare och ärendeköer.

Fem instanser, upp till 15 användare

Regelbaserad klassificering av ärenden

När systemet skapar ett ärende utifrån ett e-postmeddelande så går detta meddelande genom det som kallas regler. Du kan skapa regler som till exempel ser till att alla ärenden från en viss e-postadress automatiskt får högsta prioritet. Eller att alla e-postmeddelanden som har "nätverk" i ämnesraden automatiskt blir kategoriserade som "Nätverksproblem".

Ärendeegenskaper

Ett ärende kan ha flera olika egenskaper. Här är några av dem:

 • Prioritet
 • Ägare
 • Kategori
 • Kund
 • Förfallodatum
 • Dölj till och med ett visst datum
 • Utkast

Relaterade ärenden

Ett ärende kan ha underärenden. Detta är ett bra sätt att hålla koll på projektbaserade ärenden där ett huvudärende består av flera små delar.

Statistik

För gruppledare och chefer så är statistik oftast en väldigt givande funktion. Med denna modul får ni möjlighet att hämta ut diverse information och grafer från systemet. Bland annat antalet:

 • Nya ärenden
 • Stängda ärenden
 • Procent av ärenden som stängdes innan förfallodatum
 • Medelantal dagar som ärenden är öppna
 • Medelantal öppna ärenden per månad
 • Denna information kan grupperas per kund, om kundmodulen är aktiv.

Tidrapportering

Varje gång du gör en notering på ett ärende så kan du även registrera tid. Om statistikmodulen är aktiv så kan ni sedan hämta ut grafer över mängd tid spenderad på en viss kund eller kategori, grupperat över månad eller år för att underlätta faktureringen.

Användarportal

Användarportalen är till för slutanvändaren/kunden. Här kan de logga in och se sina nuvarande samt stängda ärenden, svara på befintliga ärenden så väl som att skapa nya och stänga gamla ärenden.

Ärendemallar

Möjlighet att skapa mallar som kan användas när man skapar nya ärenden. Dessa mallar kan innehålla underärenden.

Automatisk rensning

Möjligt att ställa in att systemet automatiskt ska radera ärenden som varit stängda mer än angivet antal dagar. Detta ger er stor kontrol över hur mycket information som lagras i systemet.