Ärendehantering som passar din verksamhet

Glöm aldrig igen bort den där återkommande uppgiften en gång i halvåret.

Prioritera, kategorisera och tilldela dina ärenden manuellt eller automatiskt med hjälp av HIT.

Responsiv layout

Vanlig e-post vs HIT

Alla e-postmeddelanden konverteras till ärenden i HIT, vilket ger dig och ditt team möjlighet att samarbeta med era ärenden på ett sätt som tidigare inte varit möjligt med vanlig e-post.

Bättre kommunikation än vanlig e-post
Ärendehanteringssystemet fungerar som vårat årshjul och sköter enkelt alla tidskritiska processer som vår skola har. Den fungerar som en administrativ ryggrad för hela skolans planering och drift.
Patrick Vestberg Stockholm Science & Innovation School
Vi använder ärendehanteringssystemet för både IT och vaktmästeri, men även för administrationen på skolan. Istället för att försöka komma ihåg allting som rör ens dagliga jobb lägger man enkelt upp ett ärende med all information.
Thomas Karlsson Thorildsplans gymnasium
När systemet skapar ett ärende utifrån ett e-postmeddelande så går detta meddelande genom det som kallas regler. Du kan skapa regler som till exempel ser till att alla ärenden från en viss e-postadress automatiskt får högsta prioritet. Eller att alla e-postmeddelanden som har "nätverk" i ämnesraden automatiskt blir kategoriserade som "Nätverksproblem".

Ett ärende kan ha flera olika egenskaper. Här är några av dem:

 • Prioritet
 • Ägare
 • Kategori
 • Kund
 • Förfallodatum
 • Dölj till och med ett visst datum
 • Utkast
Ett ärende kan ha underärenden. Detta är ett bra sätt att hålla koll på projektbaserade ärenden där ett huvudärende består av flera små delar.

För gruppledare och chefer så är statistik oftast en väldigt givande funktion. Med denna modul får ni möjlighet att hämta ut diverse information och grafer från systemet. Bland annat antalet:

 • Nya ärenden
 • Stängda ärenden
 • Procent av ärenden som stängdes innan förfallodatum
 • Medelantal dagar som ärenden är öppna
 • Medelantal öppna ärenden per månad
 • Denna information kan grupperas per kund, om kundmodulen är aktiv.

Varje gång du gör en notering på ett ärende så kan du även registrera tid. Om statistikmodulen är aktiv så kan ni sedan hämta ut grafer över mängd tid spenderad på en viss kund eller kategori, grupperat över månad eller år för att underlätta faktureringen.

Användarportalen är till för slutanvändaren/kunden. Här kan de logga in och se sina nuvarande samt stängda ärenden, svara på befintliga ärenden så väl som att skapa nya och stänga gamla ärenden.

Möjlighet att skapa mallar som kan användas när man skapar nya ärenden. Dessa mallar kan innehålla underärenden.

Möjligt att ställa in att systemet automatiskt ska radera ärenden som varit stängda mer än angivet antal dagar. Detta ger er stor kontrol över hur mycket information som lagras i systemet.

Applikationen har nu fått möjligheten att aktivera mörkt läge. Detta läge kan minska belastningen på ögonen under svagt ljus.

Intresserad?

E-post

info@devpeak.se

Telefon

070 - 419 45 54

Företaget

Devpeak AB
Org. nr: 559138-5678
Trumpetvägen 16
175 48 Järfälla