Företaget

Devpeak tillverkar och säljer ärendehanteringssystemet Handle IT som en tjänst.
Vi tillhandahåller även konsultering inom systemutveckling, IT-automation, drift och nätverk.

Bolaget grundades 2014, då som enskild firma. Ombildning till aktiebolag skedde 2017.

Testning

Kvalitetssäkring

All vår mjukvara genomgår både automatiska och manuella tester. Efter godkända tester placeras mjukvaran i en externt tillgänglig testmiljö, där kunderna själva kan logga in och verifiera att applikationen fungerar som förväntat.

Felrapportering

Så snart ett kodrelaterat fel uppstår, rapporteras det automatiskt till ett centralt felrapporteringssystem som övervakas kontinuerligt. Självklart kan du också rapportera fel manuellt.

Bugfix
Automation

Automation

Tester och kodanalys utförs automatiskt varje gång kod ändras. När det är dags att lansera förändringarna i applikationen, sker även detta med hjälp av automation för att säkerställa en konsekvent process. Detta minskar risken för fel och säkerställer en smidig produktionssättning varje gång.

E-post

info@devpeak.se

Telefon

070 - 419 45 54

Företaget

Devpeak AB
Org. nr: 559138-5678
Trumpetvägen 16
175 48 Järfälla